Velkommen

Velkommen til Godhavn Grundejerforenings hjemmesider. Målet med disse sider er at give foreningens medlemmer aktuel information om foreningens virke. Hurtig registrering og / eller ændring af kontaktinformation kan gøres  Her.

Information og nyt

MedlemsNyt nr. 60

Indhold. Generalforsamlingsreferat ; Afhentning af haveaffald ;Pas på vores veje! ;Dræn og grøfter; Rabatter og overkørsler, Tænk nabo – støj; Tænk nabo – hunde; Tænk nabo – høje træer; Loppemarked; Hegn og skel; Bo i sommerhus hele året?; Kontingent; Generalforsamling 2017; Bestyrelsen;

Elektronisk information fra bestyrelse

Hurtigere information fra din grundejerforening… Godhavn Grundejerforening bruger så vidt muligt e-post og foreningens hjemmeside i kommunikationen med medlemmerne.
Hvis du vil have e-mail fra Godhavn Grundejerforening, så send os din e-mailadresse. Gør det ved at vælge Hurtig registrering og / eller ændring af kontaktinformation kan udfyldes " her".

Regnvand / Kloak

Gribskov Kommune mener, at sommerhusejere i gennem tiden flere steder har koblet nedløbsrørene fra tage og dræn på den offentlige kloak, der kun er beregnet til husspildevand. Når det regner meget, vil store mængder regnvand derfor ledes til de kommunale kloakker og renseanlæg, som ikke er bygget til at modtage regnvandet. Dette kan betyde, at kloakledningerne, specielt i lavtliggende områder, og renseanlæggene svømmer over, og leder urenset spildevand ud.

Råden over Godhavn Grundejerforenings vejarealer

Råden over Godhavn Grundejerforenings vejarealer (herunder rabatterne) Vejene (herunder også rabatarealerne) og stierne i området har Godhavn Grundejerforening skøde på i overensstemmelse med bestemmelserne i de tinglyste deklarationer om bebyggelse, benyttelse, hegn, veje mv. punkt D, sidste afsnit. Det betyder, at vejarealerne (kørebane, rabat og stier) er grundejerforeningens ejendom. Det følger af dansk rets almindelige regler, at ejeren kan disponere over arealet under hensyntagen til lovgivningen og andre gældende regler (fx servitutter), mens en tilsvarende ret til at disponere som udgangspunkt ikke er tillagt andre

Dom i Landsretten vedrørende skelsagen

Der er faldet dom i Landsretten vedrørende skelsagen ved Stubvænget.
Byretsdommen blev stadfæstet. Lennart Jensen har vundet hævd på det omstridte areal. Læs dommen her.

Ejendomsmægler og nye medlemmer

Kontingent til foreningen er obligatorisk og kan ses her.

Anden information som regnskab og bestyrelse, samt regler og vedtægter kan findes under hovedmenuen punktet.

MedlemsInformation


Vejbredder i foreningen

Information om vejbredder kan ses her

render time: 0,3846 s
  graphic by use Designer Pro X9 theme build on Foundation By Zurb