Velkommen

Velkommen til Godhavn Grundejerforenings hjemmesider. Målet med disse sider er at give foreningens medlemmer aktuel information om foreningens virke.

Information og nyt

Afhentning af Haveaffald i uge 43

Haveaffaldet skal lægges i rabatten foran parcellen i ugerne 41-42 (10.-23. oktober 2016). Ordningen omfatter: grene, blade, hække- og rosenafklip. Grene på op til 15 cm diameter kan indgå. Der afhentes op til 5 kubikmeter per parcel, svarende til en bunke 1 m høj, 1 m bred og 5 m lang.

Elektronisk information fra bestyrelse

Hurtigere information fra din grundejerforening… Godhavn Grundejerforening bruger så vidt muligt e-post og foreningens hjemmeside i kommunikationen med medlemmerne.

Regnvand / Kloak

Gribskov Kommune mener, at sommerhusejere i gennem tiden flere steder har koblet nedløbsrørene fra tage og dræn på den offentlige kloak, der kun er beregnet til husspildevand. Når det regner meget, vil store mængder regnvand derfor ledes til de kommunale kloakker og renseanlæg, som ikke er bygget til at modtage regnvandet. Dette kan betyde, at kloakledningerne, specielt i lavtliggende områder, og renseanlæggene svømmer over, og leder urenset spildevand ud.

Ejendomsmægler og nye medlemmer

Kontingent til foreningen er obligatorisk og kan ses her.

Anden information som regnskab og bestyrelse, samt regler og vedtægter kan findes under hovedmenuen punktet.

MedlemsInformation


Vejbredder i foreningen

Information om vejbredder kan ses her

render time: 0.2509 s
  graphic by use Designer Pro X9 theme build on Foundation By Zurb