Godhavn Grundejerforening

Velkommen til Godhavn Grundejerforenings hjemmesider.

Information og nyt

Vedtægtsændring

På den ordinære generalforsamling den 18. juni 2017 og den ekstraordinære generalforsamling den 30. juli 2017 blev det besluttet, at kassererens kassebeholdning eller kassekonto forhøjes fra et max. beløb på 5.000 kr. til et max. beløb på 25.000 kr.

Ref. fra ekstr. generalforsamling d. 30/7 er tilgængeligt.

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling d. 30. juli er tilgængeligt.

Referatet og årets præsentation fra den ordinære generalforsamling d. 18. juni 2017 er tilgængelige.

Referatet og formandens (Niels Lund) præsentation fra den ordinære generalforsamling d. 18. juni 2017 er tilgængelige.

Efterårsafhentningen

Haveaffald hentes i uge 43 Haveaffaldet må tidligst udlægges i ugerne 41 og 42 (9.-22. oktober 2017), og skal lægges i rabatten foran parcellen. Ordningen omfatter: grene, blade, hække- og rosenafklip. Grene på op til 15 cm diameter kan indgå. Der afhentes op til 5 kubikmeter per parcel, svarende til en bunke 1 m høj, 1 m bred og 5 m lang. Rødder og stubbe skal lægges for sig!

Forårsafhentning af haveaffald sker i uge 20 (15.-19. maj, 2017).

Haveaffaldet skal lægges i rabatten foran parcellen i ugerne 18-19, (1-14 maj 2017).

Ordningen omfatter grene, blade, hække og rosenafklip. Grene på op til 15 cm diameter kan indgå. Der afhentes op til 5 m3 per parcel (en bunke 1m høj, 1m bred og 5m lang). Rødder og stubbe skal lægges for sig! (Der afhentes kun rødder og stubbe om foråret)

Ejendomsmægler og nye medlemmer

Kontingent til foreningen er obligatorisk og kan ses her.

Oplysninger om regnskab og bestyrelse, samt regler og vedtægter kan findes under.

MedlemsInformation


Vejbredder i foreningen

Information om vejbredder kan ses her

render time: 0,2098 s
  graphic by use Designer Pro X9 theme build on Foundation By Zurb